Om os

Navnet Hornsyld Købmandsgaard lyder måske beskedent og en smule gammeldags, når det tages i betragtning, at vi omsætter for ca. 1,7 miliard kroner årligt. Men det er ingen tilfældighed, at navnet har hængt ved i 85 år, for både den lille by Hornsyld og den oprindelige Købmandsgaaard er stadig den kilde, hvorfra alle koncernens aktiviteter udspringer.

Hornsyld Købmandsgaard A/S

I 1932 kom Jørgen A. Jepsen til Hornsyld Købmandsgaard A/S. Han blev ansat som forretningsfører for den lille KFK ejede forretning og havde som noget usædvanligt fået en mindre aktiepost i Købmandsgaarden samt en aftale om, såfremt det engang skulle blive muligt, at kunne købe hele aktiekapitalen. I 1953 kom der en kontrovers mellem daværende direktør  P.H.Paulsen og Jørgen Jepsen. Resultatet blev at Jepsen købte alle aktierne i Købmandsgaarden.
Købmandsgaarden rundede i 2012 80 år. Gennem rigtig mange år havde Købmands-gaarden en på alle måder stabil udvikling. Det blev igen KFK der kom til at være udslagsgivende for udviklingen, idet Købmandsgaarden i forbindelse med KFKs  exit fra den danske grovvarebranche i 2003 og 2004 fik muligheden for at købe de to afdelinger i Horsens og Baastrup. Disse tiltag var på grund af fabrikken i Horsens samt kornlager-kapaciteten i Baastrup udslagsgivende for den efterfølgende store udvikling af Købmandsgaarden.
Der er i dag kun en håndfuld private grovvareforretninger i Danmark. Købmandsgaarden er en af disse med en omsætning på tæt ved kr. 1,5 mia. og cirka 140 medarbejdere. At drive en virksomhed af denne størrelse kræver mange dygtige ledere og medarbejdere. Familien Jepsen er stadig største aktionær, men har valgt at optage ledende med-arbejdere som medejere af Købmandsgaarden.

Hornsyld Købmandsgaard  A/S består i dag af 3 selskaber, nemlig HK Agro med 7 lokationer og 2 foderblandingsfabrikker med virke  i Jylland og på Fyn samt
HK Trælast A/S og HK Olie A/S.
HK Trælast har til huse i Hornsyld og Ry. Begge steder finder kunderne XL Bygge-markeder. Som noget specielt har HK Trælast en Projektafdeling med fagfolk der beskæftiger sig med projektering og bygning af erhvervsbyggerier over hele Danmark.
HK Olie befinder sig udover i Hornsyld på 19 adresser med tankstationer i Jylland, og
leverer desuden olieprodukter overalt i landet.  
For at kunne være på forkant med udviklingen er det vigtigt at have den nødvendige medarbejderviden samt moderne materiel, der løbende kræver nødvendige og store investeringer.
I 2012/2013 etableres således i samarbejde med Agro Korn A/S en helt ny fabrik - TripleA A/S - til fremstilling af højt forædlet protein til såvel foder som konsum.  
I Købmandsgaarden lægger vi stor vægt på betydningen af troværdighed, kunder og medarbejdere.
I relation til kunder ønsker vi gerne partnerskaber, og da vi i vid udstrækning handler med standardvarer, er det vigtigt for os at have et dygtigt personale, der er i god og faglig dialog med vore kunder. Derfor er det en stor glæde, at vi ofte kan fejre med-arbejdere der har såvel 25 som 40 års jubilæer.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11