Rapshøsten 2014

Fine udbytter og god kvalitet i raps


Høsten af vinterraps er i fuld gang, og der meldes om lave vandprocenter og højt olieindholdÅrets høst af vinterraps er i fuld gang, de første læs blev kørt til Hornsyld Købmandsgaard A/S i ugen fra den 21. juli., ca. en uge før normalt.

- Dét, vi får ind, er tørt, og kvaliteten er fint med et højt olieindhold. Men vi hører også om landmænd, der venter lidt med at køre ud med mejetærskeren, fordi vandprocenten var for høj, da de forsøgte, siger direktør Christian Christensen.

Vinterrapsen er et olieholdigt frø, og olien presses ud på oliemøller. Rapsolien anvendes til madolie og foder samt som biobrændstof. Restproduktet, der kaldes en rapskage eller rapsskrå, anvendes som proteinråvare til foderindustrien.

- For os er rapsen en ren handelsvare. I modsætning til kornet tager vi den ikke ind på vore fabrikker.  Vi lægger den på lager og sælger til oliemøller primært i Danmark men også i Tyskland. Vi følger prisrelationerne døgnet rundt og handler på det bedst mulige tidspunkt, når vi vurderer, at situationen er gunstig.

Biodiesel
Hornsyld Købmandsgaard køber hen over året store partier med rapskage tilbage til foderproduktion.

- Vi køber også en del af olien tilbage, da det siden 2012 har været et krav, at der skal være iblandet mindst 5,75 procent biodiesel i den diesel, vi sælger på tankstationerne, oplyser Christian Christensen.

- Det er altid spændende at få de første partier vinterraps ind. Det er en fantastisk afgrøde med stort potentiale. Det er svært at vurdere på forhånd, hvad den vil give, men i år ser det heldigvis ud til, at landmændene får pæne resultater i rapsen.

God i sædskiftet
Finn Hedegaard Andersen, As, var blandt de første landmænd, der høstede vinterraps til Hornsyld Købmandsgaard. Han gik i gang den 23. juli med en vandprocent på 8,5, og han forventer et udbytte på omkring  4,7 ton pr. hektar i sit areal på 14 ha med vinterraps.

- Det er mindre end hvad vi høstede i vinterrapsen sidste år, men det er rart at komme i gang tidligt og det er gået nemt.  Rapsen er en god afgrøde, som vi er glade for i sædskiftet, siger Finn Hedegaard Andersen, der høster rapsen direkte uden skårlægning.

Christina Marie Jensen fra ordrekontoret tager imod Finn Hedegaard Andersen, der kommer med et læs vinterraps.


Finn Hedegaard Andersen ved udvejningen på Bjørnkær.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11