Nyheder energi

 

20.01.2014

Udvikling i et marked under pres
HK Olie vækster i et trængt område og overtager løbende tankstationer i Midt- og Vestjylland

I en tid, hvor benzinforbruget på landsplan falder markant og der er for mange tankstationer i Danmark, lykkes det alligevel for HK Olie A/S at drive et stigende antal tankstationer og gøre det til en god forretning.  Søren Smidstrup forventer endnu flere udsalgssteder i fremtiden.

Trods et markant fald i det danske forbrug af benzin over de senere år har HK Olie A/S fokus på vækst og udvikling og har overtaget en række tankstationer og udsalgssteder i det midt- og vestjyske område.
- Det danske forbrug af bilbrændstof er faldet med 20 procent over de sidste fire år, samtidig med at der er en hård krig på benzinpriserne. Alligevel er det vores mål og hensigt at vækste, men det er nødvendigt konstant at have stor fokus på drift, siger direktør Søren Smidstrup, HK Olie A/S, der har positivt resultat på et stigende antal tankstationer.
HK Olie A/S overtog i 2013 en række tankstationer, senest to nye udsalgssteder for benzin og diesel i Fåborg og Krogager i efteråret.
- Vi råder i dag over 22 tankstationer, siger Søren Smidstrup, der forventer, at der kommer flere til i løbet af 2014.
- Vi forventer ikke et kæmpe stort salg fra alle tankstationer, men vi kan se, at vi de fleste steder får et pænt salg og en lokal opbakning, som samtidig kan resultere i en god synergieffekt  til fyringsolie og landbrugsdiesel samt vores øvrige forretningsområder i HK.
- Vi har stor fokus på omkostninger, og vi vurderer alle nye tiltag med stor omhu og med udgangspunkt i det sikre, siger han.

Lokal opbakning
Strategien er ikke at bygge nye tankstationer, men at overtage eksisterende ud fra en nøje vurdering af en række parametre, bl.a. beliggenhed, konkurrence, adgangsforhold, synlighed, trafik m.m.
- Alle steder bygger vi om til selvbetjening, da det giver os lavere enhedsomkostninger. Vi oplever generelt, at lokalbefolkningen bakker godt op, fordi mange gerne vil bevare en tankstation i lokalområdet og så sker der det, at flere og flere stille og roligt også begynder at bestille fyringsolie og andet hos os.

Marked for bilvask
Søren Smidstrup påpeger, at det er for dyrt at have kioskdrift på tankstationerne.
- Vi har kun to kiosker tilbage, men vi har til gengæld vaskehal  flere steder og har planer om at oprette nye. Det er en rimelig forretning, som trækker folk til, og vi tror på, at der altid vil være behov for at vaske bil.
Søren Smidstrup oplyser, at vaskeantallet stiger, og at der har været en god vækst over de sidste to år. 2013 blev det hidtil bedste vaskeår for de fem vaskehaller, olieafdelingen har.
HK Olie A/S er en del af Hornsyld Købmandsgaard A/S, der er grundlagt i 1932 og i alt har 140 ansatte. HK Olie tilbyder salg fra tankbiler, herunder fyringsolie til private, diesel til landmænd og erhvervskunder samt benzin og diesel fra tankstationer. Afdelingen råder over to lastbiler, og der er to chauffører og to ansatte på kontoret.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11