KICKSTART 2

Anvendelsesområde: Til desinfektionsopgaver i stalde med dyr har vi flere løsninger med oxyderende midler.Et nyt produkt er Kick-start2, som er effektiv overfor bakterier og virus. Kick-start2 genererer store mængder oxygen, som sprænger cellerne og denaturerer protein i mikroorganismer, hvilket medfører ekstrem god bekæmpelse af bakterier, svampe, sporer og virus. Resistens er ikke observeret.

Effektivitet: Bemærkelsesværdig kontrol over et bredt spekter af mikroorganismer. Virker omgående på alle typer af bakterier, svampe, sporer og virus. KickStart 2 tager hånd om alle hygiejneproblemer og eliminerer behovet for et bredt udvalg af desinfektionsmidler, samt de omkostninger og risici forbundet med opbevaring af flere forskellige produkter.

Fordele: Kombimationen af aktivstoffer giver en synergieffekt, der muliggør en lav brugsopløsning på 0,5 % og gør midlet meget økonomisk i brug.

Sammensætning: KickStart 2 består bl.a. af hydrogenperoxid (brintoverilte), pereddikesyre og flere organiske syrer, som har forskellig indvirkning på mikroorganismerne.

Brugsopløsning: Til almene desinfektionsopgaver bruges 0,5 %. Ved højt smittepres eller sanering kan med fordel bruges op til 2,0 %.

Emballage: 10 ltr.

Forholdsregler: Ved arbejde med KickStart 2 i konsentreret form kan bruges handsker og beskyttelsesbriller pga. indholdet af syrer. Bland aldrig KickStart 2 med andre produkter og hæld det ikke tilbage i den originale emballage.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11