Hornsyld Købmandsgaard A/S har rekordomsætning

Øger omsætning trods øget konkurrence og runder for første gang halvanden mia. kr.

Trods øget konkurrence på alle forretningsområder har Hornsyld Købmandsgaard A/S i 2013 haft rekordomsætning og har samlet omsat for 1,5 mia. kr. Det er den hidtil største omsætning i virksomheden og en fremgang på 100 mill. kr. sammenlignet med året før.
Det fremgår af det privatejede grovvareselskabs regnskab, som netop er blevet behandlet på generalforsamlingen. Årets resultat udgør 28,5 mill. kr. før skat.

Virksomheden, som har 146 ansatte, har en egenkapital på 159 mill. kr. svarende til en soliditetsgrad på 37,4 procent.

- Vi glæder os over et rigtigt flot driftsresultat i virksomheden og over at vi for første gang runder halvanden mia. kr. i omsætning, siger direktør Christian Christensen, der sammen med den øvrige ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende og på niveau med tidligere fremsatte forventninger.

- Vi befinder os i faldende markeder, hvor indtjeningen er under pres, og derfor er det positivt, at vi fortsat kan udvikle vores virksomhed.

Stor vækst i HK Agro
Resultatet af den primære drift i den samlede virksomhed blev på 42 mill. kr. hvilket er det højeste nogensinde.

- Vi ser med tilfredshed på, at vi har en positiv udvikling i alle vore forretningsområder. Væksten har primært fundet sted i HK Agro, hvor vi har rundet en mia. kr. i omsætning og har vækst i tonnage.

- Vi er meget tilfredse med at vækste i et svært og faldende marked, og på grund af strukturudviklingen må vi nødvendigvis udvide vores geografiske område. Vi arbejder ud fra at have en nærhed og en god kontakt til kunderne trods afstand, det har en stor betydning.

Stabile afdelinger
Forretningsområderne HK Trælast og HK Olie oplever begge stor konkurrence, men kører stabilt og følger de fastlagte planer og strategier.

Olie-afdelingen er under omlægning til fremadrettet at levere energi i bredere forstand. Hornsyld Købmandsgaard A/S har netop nedsat en HK EnergiGruppe, som tilbyder analyse af de forskellige alternative muligheder, der er til oliefyring.

Ny proteinfabrik
Hornsyld Købmandsgaard A/S har i 2013 været med til at etablere produktionsvirksomheden TripleA A/S i Hornsyld, der udvikler proteiner til foder og fødevarer. Det er sket sammen med Agro Korn A/S fra Videbæk, og bygger på et patent fra Københavns Universitet.

- Da produktionsstarten i den associerede virksomhed, TripleA, er forsinket, har vi af forsigtighedshensyn foretaget nedskrivninger på både kapitalandelen og tilgodehavender hos TripleA, oplyser Christian Christensen. Nedskrivningerne betyder at Købmandsgaardens samlede bundlinje er noget mindre end sidste år, men stadig på et tilfredsstillende niveau.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11