Gmo Soja

Sund fornuft at producere GMO-produkter i EU

Hvis vi stopper med at udvikle fødevareproduktionen, kan vi ikke brødføde verdens befolkning fremover, siger Christian Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S


Genmodificerede fødevarer er en del af løsningen på, hvordan vi fremover kan brødføde verdens stærkt stigende befolkning, som i hastig fart bevæger sig mod 10 milliarder.
Det påpeger direktør Christian Christensen, Hornsyld Købmandsgaard A/S, i forbindelse med den aktuelle debat om genteknologi og produktion af GMO-produkter.
Emnet er senest blevet behandlet i forbindelse med en række debatprogrammer om fødevarer på DR, som bl.a. har sat fokus på, om det er i orden at vi i Danmark importerer store mængder GMO sojaskrå som proteinkilde til dyrefoder.
- Hvis vi kan udvikle stærkere afgrøder, kan vi spare på planteværnsmidlerne og dermed producere ”semi-økologiske” fødevarer uden at gå på kompromis med kvalitet og produktivitet.
- Vi skal producere GMO-produkter i EU, så vi ikke er afhængig af import af de samme varer fra lande, hvor fødevaresikkerheden ikke er så høj som hos os.
- Alle GMO-sorter skal også i fremtiden godkendes officielt, så vi ikke får sorter med uønskede egenskaber.

Kyllingeproducenter siger fra
Omkring 95 procent af verdens sojaskrå stammer fra GMO-sorter.
- Fordi der er så små arealer med Non-GMO sojaskrå, betaler man for tiden ca. 30% i merpris for Non-GMO i forhold til GMO, oplyser Christian Christensen.
HK leverer den vare kunderne efterspørger, men trenden går i retning af mere GMO. Senest har slagtekyllingeproducenterne stoppet med at bruge Non-GMO, fordi forbrugerne ikke efterspørger det.
- Vi sælger gerne Non-GMO, for vi har nem adgang til varen. TripleA bliver i 2014 Danmarks største forbruger af Non-GMO sojaskrå. Vi giver kunderne dét, de efterspørger, men det er samtidig vores holdning, at der bør produceres GMO-produkter i EU, hvor vi kan gøre det med høj fødevaresikkerhed.

Bæredygtig produktion
I forhold til dyrkningen i Sydamerika kan man med rette stille spørgsmål ved den måde, landbruget agerer på.
- For at sikre bæredygtig produktion har den danske grovvarebranche opstillet krav til vores leverandører. Danish Crown og Arla bakker op om disse krav, og har båret dem videre ud til de landmænd, der leverer til dem, siger Christian Christensen.
Kravene går bl.a. på, at leverandøren er organiseret, ikke understøtter børne- og tvangsarbejde, understøtter fagforeningsfrihed, ikke køber sojabønner fra Amazonas truede skovområder og anvender pesticider efter lovens rammer.

GMO har været behandlet i madmagasinet ”Bitz og Frisk” og kan ses på DR’s hjemmeside:

http://www.dr.dk/tv/se/madmagasinet-bitz-frisk/madmagasinet-bitz-frisk-29

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11