Øger omsætning på Horsens Havn

Hornsyld Købmandsgaard A/S er flittig bruger af havnen i Horsens og modtager årligt ca. 70.000 ton korn og råvarer

Hornsyld Købmandsgaard A/S har over de sidste år mere end tredoblet sin modtagelse af korn og råvarer på Horsens Erhvervshavn, og aktiviteten er fortsat stigende.
I 2012 blev der omsat ca. 52.000 ton over kajen mod 25.000 ton året før. Og i 2013 forventes der at blive modtaget ca. 70.000 ton korn og råvarer.
- Vi er inde i en rivende udvikling med stigende mængder på dette område, siger Hans Larsen fra kørselskontoret på Hornsyld Købmandsgaard.
Tilbage i 2010 lå omsætningen på 20.000 tons, og der har således været en støt stigende fremgang over de sidste fire år.

Stigende produktion
Hans Larsen står for det logistiske og det praktiske omkring afviklingen af de store mængder korn, majs, gødning og andre råvarer, der kommer ind over kajen fra skibe året rundt.
- Hornsyld Købmandsgaard har over de senere år haft en stigende produktion og et stigende fodersalg. Det betyder, at der skal købes flere råvarer, så virksomheden hele tiden er dækket ind.  Min opgave er at få tingene afviklet rent praktisk og at sørge for den overordnede styring, så vi hele tiden har styr på mængderne.
- Den store indgående søtransport er med til at reducere antallet af lastbiler, der ellers skulle have transporteret råvarer til Havnen, da størstedelen af godsmængderne anvendes til foderproduktion på Horsens Havn, siger Hans Larsen.

Godt for havnen
Peter Larsen, der er direktør for Horsens Erhvervshavn, er glad for den stigende omsætning på Horsens Erhvervshavn fra Hornsyld Købmandsgaard.
- Vi er dybt afhængige af, at der kommer noget gods ind over kajen, og vi er glade for, at vi har en virksomhed som Hornsyld Købmandsgaard, der betjener sig af havnen. Det er af uvurderlig betydning og medvirkende til, at vi har en forretning.
Peter Larsen vurderer, at Hornsyld Købmandsgaard står for omkring 10 procent af havnens samlede omsætning.
- Virksomheden vækster, og det er positivt for os. De har valgt en strategi, hvor de får en del af deres råvarer fra andre lande, og det giver god omsætning til Horsens Erhvervshavn.

Flere på vej
I indeværende år er der losset 33 skibe med gødning, korn, majs og råvarer til Hornsyld Købmandsgaard til brug på fabrikkerne samt leverancer direkte til kunderne.  Langt den største del af mængderne er råvarer. En stor del af mængderne er kommet i november, og der er stadig en halv snes skibe på vej med store mængder her i årets sidste uger.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11