Direktøren kan selv køre med olie

Søren Smidstrup har aldrig fortrudt, at han blev oliehandler i Hornsyld Købmandsgaard A/S

Han holder sig ikke tilbage for at sætte sig bag rattet i lastbilen og køre olie ud, og når der oprettes nye tankstationer, er han selv med til at planlægge ned i mindste detalje.

Direktør Søren Smidstrup står i spidsen for olie- og energiafdelingen HK Olie i Hornsyld Købmandsgaard A/S. Den 26. august markeres hans 25 års jubilæum i virksomheden ved en reception fra 12.30 til 16.00 på virksomheden.

- Som leder skal man gå forrest, og hvis der er brug for en person til at køre på raffinaderiet efter olie, gør jeg det gerne, hvis det passer i programmet. Jeg har selv været med til at lære chauffører op, inden jeg blev chef, og jeg tror på det er vigtigt, at man har fingeren på pulsen og kender opgaverne. Man skal ikke være bange for at give en hånd med, selv om man er en del af ledelsen.

Søren Smidstrup indtrådte i 2007 i direktionen som ejerleder, og er i dag en del af det ejerlederteam, som sammen med familien Jepsen udgør den samlede ledelse på virksomheden.

- Det er spændende og givtigt, at vi kan spille sammen og at vi har den samme forståelse for at drive forretning, siger han.
 

Søren Smidstrup er ikke bleg for at køre ud med olie, hvis en chauffør er syg og vagtplanen skal gå op. Her ses han ved en veteran oliebil årgang 1952


”Læste videre” til oliehandler

Søren Smidstrup, 47 år, er landmandssøn fra Vrigsted og ”født med det grønne bevis”, som han selv udtrykker det. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden som befalingsmand, og havde planer om at fortsætter som officer.

- Min far rådede mig til først at få en civil uddannelse, og efter at han havde vist en annonce i avisen, kørte jeg ned og bankede på hos Hornsyld Købmandsgaard. Mandag morgen startede jeg så, og jeg blev udlært som handelskommis inden for grovvarehandel.

- Efter endt læretid kom jeg over i olieafdelingen, som dengang udgjorde en mindre niche. Der var en tankstation i Hornsyld og der blev solgt olie i nærområdet.

Olieafdelingen har udviklet sig kraftigt. I dag råder HK Olie A/S over 26 tankstationer i det jyske, levering af olie over hele landet samt en afdeling for alternative energiløsninger.

- Jeg er glad for, at jeg ”læste videre” til oliehandler, siger Søren Smidstrup med et smil og tilføjer, at han aldrig har fortrudt, at han fulgte sin faders råd.

Et marked under pres

Der er sket meget i Hornsyld Købmandsgaard A/S gennem de 25 år, Søren Smidstrup har været ansat, og markedet har forandret sig voldsomt.

- Da jeg begyndte, arbejdede vi med kul, koks og olie, og der var ikke noget, der hed træpiller og gas. Nu er fyringsolien på vej ud for at blive overtaget af alternative energiformer og varmepumper.

I HK Olie A/S har der været vækst og udvikling, selv om det er et marked under pres.

- Det danske forbrug af bilbrændstof er dalet over de seneste år, men alligevel er det lykkedes for os at vækste. Vi har overtaget nye tankstationer, og det resulterer ofte i en god synergieffekt til fyringsolie og landbrugsdiesel. Strategien er ikke at bygge nye tankstationer, men at overtage eksisterende ud fra en grundig vurdering af beliggenhed, konkurrence, adgangsforhold m.m. Det gælder i sidste ende om at have stor fokus på drift og på lave enhedsomkostninger.

- Vi har udvidet forretningsområdet inden for landbrugsdiesel, tankstationer, smøreolie, træpiller, energiløsninger og andet.  Det er en vækst, vi er stolte af. Vi møder hver dag for at skabe noget, ellers er vi her ikke fremover. Det er noget, jeg har lært hjemme fra og her på Købmandsgaarden. Tingene kommer ikke af sig selv, og man skal hele tiden udvikle og være opsøgende.

- Det har været meget lærerigt at være i Købmandsgaarden gennem 25 år, hvor der er sket en enorm udvikling. Vi tilpasser os udviklingen og søger nye forretningsområder, siger Søren Smidstrup.

Sjovt hver dag

Hvad fremtiden vil bringe, kan være svært at sige, men Søren Smidstrup er ikke i tvivl om, at der vil opstå nye forretningsområder inden for hans felt.

- Vi vil se flere elbiler og brintbiler, det skal vi indstille os på. Vi skal hele tiden tilpasse os udviklingen. Der kommer nye energiformer, folk sadler om, og vi kan ikke være sikre på, hvordan verden udvikler sig.

- Men en ting er sikkert. Det skal være sjov og udfordrende at gå på arbejde hver dag, så skaber vi bedst noget sammen. Sådan er det heldigvis her på stedet.

- Det har været utroligt lærerigt at følge med i den udvikling, der er sket. Det gode ved Købmandsgaarden er, at der ikke er langt til beslutningerne og at man altid er tæt på kunden. Jeg har rigtigt mange gode kolleger og vi har et godt samarbejde på tværs, lyder det fra jubilaren.

Søren Smidstrup bor på sin fødegård i Vrigsted sammen med sin familie, hvor han selv er syvende generation. Han er gift med Oksana fra Ukraine.  Fritiden bruges på gården med børnene Thomas 7 år, Veronika 4 år og lille Anna på 4 mdr. Anton på 17 år fra tidligere forhold går på gymnasiet. Herudover ynder Søren golfspillet og to årlige jagtture.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11