BIO GEL

BIO GEL® er en nyere sæbe til rengøring. Med Bio Gel opnår man unikke egenskaber ved at sæben bliver hængende på overfladen, og giver derved effekt over en længere periode. Indvirkningstid 10-60 minutter.

I moderne husdyrproduktion er det nødvendigt med et højt hygiejneniveau, hvilket er med til at give en mere rentabel produktion.

Ved anvendelse af sæbe før eller efter vask, minimeres den mængde organisk materiale der er tilbage efter højtryksrenseren. Selvom det umiddelbart ikke ser ud som om der er en belægning efter vask med højtryksrenser, vil der altid være en belægning på overfladen af fedt og protein, uanset om der vaskes med lunkent eller hedvand. Flere forsøg viser at der skal bruges meget varmt vand i meget lang tid før der sker en reduktion af uønskede mikroorganismer, hvorfor denne metode vil være meget bekostelig. Varmt vand skal hjælpe på vasketiden, ikke på trykket af mikroorganismer.

For at opløse belægningen af fedt og protein skal der bruges sæbe, hvilket er en meget lille investering i forhold til den effekt man opnår. Fjernes belægningen ikke inden desinfektion af stalden vil en stor del af desinfektionsmidlet blive nedbrudt. Ved kontakt med organisk materiale nedbrydes desinfektionsmidlet, inden der er opnået effekt til nedbrydning af levende organismer.

Anvendelsesområde: BIO GEL kan anvendes i hele fødevareindustrien og landbrugssektoren. BIO GEL kan anvendes i ethvert doseringssystem = ingen ekstra investering.

Fordele: BIO GEL er specialformuleret til at fjerne fedt- og proteinstoffer, røg og sod belægninger, sukkerstoffer m.m., på steder og i situationer hvor normale rengøringsmidler ikke er nok.

Sammensætning: BIO GEL er et gel skummende stærk alkalisk rengøringmiddel, som indeholder nonion detergenter, natriumhydroxid, komplexbindere samt befugtningsmidler.

Brugsopløsning: Påfør 0,5-3 % med normal doseringssystem og lad virke i 10-60 minutter. Skyl efter med lavt tryk, med varm eller kold vand.

Vægtfylde: Ved 20° C 1,06 kg pr. l vand.

Frysepunkt: -15° C

pH-værdi: i 1 % brugsopløsning: 11,8.

Emballage: 25 Kg.

Forholdsregler: Brug egnet sikkerhedsudstyr jfr. leveandørbrugsanvisning.

Bland aldrig BIO GEL med syre!

Opbevares i original emballage ved temperatur højere end -7° C.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11