Pakkeløsning ved staldbyggeri

HK Totalbyg A/S er med hele vejen gennem projektet, også når det gælder de helt store stalde

Når der skal bygges ny stald, er der mange forhold, der skal tages højde for i processen - lige fra de første tanker opstår til dyrene rykker ind i den færdige stald.

- HK Totalbyg A/S er med hele vejen gennem forløbet og klar med individuelle pakkeløsninger, altid med kvaliteten i højsædet, siger bygningskonstruktør Hans Bank Olesen, HK Totalbyg A/S.

Det aftales altid individuelt på hvert projekt, hvilken rolle HK Haller skal spille og hvad kunden selv skal sørge for. Der tilbydes total entreprise eller delentreprise – alt efter kundens behov.


- Vi er med hele vejen gennem byggeriet,
siger bygningskonstruktør Hans Bank Olesen, HK Totalbyg A/S.

Mange års erfaring

HK Totalbyg A/S er en del af  Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Afdelingen har mange års erfaring med opførelse af haller over hele landet, og medarbejderne har stor erfaring med projektering og gennemførelse af byggerierne. Det gælder haller til landbrug, industri, håndværk og private.

- Lige nu har vi gang i flere store byggerier af kvægstalde, bl.a. en kvægstald til omkring 600 køer og en ungdyrstald med plads til 6-700 ungdyr, kvier og kalve.

HK Totalbyg A/S er med på de helt store staldbyggerier,lige nu bygges der flere store kvægstalde.


Byggestyring

HK Totalbyg har typisk tømrerentreprisen men rådgiver om alle faser i staldbyggeriet. Der udarbejdes tegningsmaterialer og skitser, beregnes priser, indhentes tilbud og søges om byggetilladelse.

- Når byggeriet er i gang, står vi for byggestyringen og sparer på den måde bygherrer for meget arbejde omkring opfølgning, koordinering og planlægning. Det er vores opgave at sørge for, at tingene fungerer på byggepladsen, så bygherren kan koncentrere sig om sit daglige arbejde, siger Jonas Johansen og tilføjer, at HK Totalbyg A/S har mange gode samarbejdspartnere, når det gælder staldbyggeri.

- Vi kan sagtens være med også på de helt store projekter. Vores fordel er, at vi er med helt fra starten, at vi selv laver og skitser og overslagspriser og at vi sørger for en stor del af det praktiske arbejde med ansøgninger og myndighedsgodkendelse.

- Byggestyring og projektering er altid indeholdt i prisen. Det gør det lettere for kunden at forholde sig til totaløkonomien, slutter bygningskonstruktør Hans Bank Olesen, HK Totalbyg A/S.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld
Tlf: 75 68 73 00
Direkte tlf. Trælasten: 75 68 77 22
Fax: 75 68 76 41
Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11